top of page

Natur-Terapi 
 

SOMMERENS ENERGI 

En årstid med sprudlende energier i alt omkring os. 
Naturen kalder os ud i farverne, duftende, lydende og varmen.

Måske er det netop i den her dejlige årstid, at det vil være nemmest og mere motiverende at komme i gang med en naturterapi?

Ane Anemone.jpg

Naturen kan hjælpe os på så mange områder, hvis vi giver den lov.

Blot det at opholde sig i naturen har en helende effekt.

Men vi kan så meget mere i og med naturen.


Naturen er det perfekte læringsrum... der er åbne vidder, plads og rum... vi kan blive godt groundet og samtidig er der højt til loftet.
 

I naturterapien inddrages naturen som "assistent" i en mere terapeutisk kontekst, hvor man gør sig opdagelser i sin relation til naturen, både i ens egen indre natur, men også i forhold til den ydre natur - hvordan forholder vi os til os selv og hvordan forholder vi os til dem eller det der sker omkring os - ... og hvilke sammenhænge man kan blive bevidst om... måske også i forhold til sin egen eksistens.

Naturterapi kan for mange opleves som en umiddelbar lettere vej at arbejde med sig selv på, da naturen er med som et fokuspunkt til at blive klogere på sig selv... og for mange vækker det tilligemed forbundethed og noget oprindeligt.
 

Har du overvejet en terapi i årshjulet?

I en års-terapi besøger vi alle 4 årstider (det eller de samme steder) med opdagelser og bevidstheder i en given udfordring, hvor hver årstid måske kan give nye vinkler og muligheder og dermed guide på vej med bevidsthed, handling og ansvarlighed. 

Vi er natur 💚

181669857_10222045951991155_6221855280257193904_n.jpg

Jeg finder stor glæde i at kunne hjælpe andre med at genfinde deres natur(-lighed), hvor der skabes bevidsthed, indsigter og forandringer ud fra den pågældendes udfordringer, problemstillinger eller livssituationer.
Bevidstheden vækkes og giver hermed viden og stof til handlinger og ansvarlighed.

Udover at jeg er reg. Natur-Terapeut ved HEG (Human Education Group i Århus), inddrages mine kompetencer som samtaleterapeut, fysioterapeut samt Mindfulness og Qigong underviser. 

Naturterapi foregår kun udendørs og hver enkelt session har en varighed på mellem 3 og 6 timer (12 og 24 timers terapier også muligt), da tid er en altafgørende faktor til at få ro på nervesystemet som påvirker os kropsligt, mentalt og følelsesmæssigt... og vi kan komme dybere i fordybelsen.

Timepris kr. 600,-
(obs! Ved 12- og 24 timers terapier, anden pris)

LÆS meget mere om naturterapiens gavnlige og sundhedsfremmende effekter

img_1_1699803330299.jpg
bottom of page